നീ വരിക എന്റെ സിരകളില്‍

പ്രണയത്തിന്റെ പുതിയ ലഹരി നിറക്കാന്‍.

ഈ ലഹരിക്കായി അല്ലെ ഞാന്‍

ഇന്നലെ വരെ  ഭ്രാന്തമായി അലഞ്ഞത്

കിട്ടാതെ വന്നപോ തനിച്ചിരുന്നു കരഞ്ഞതും.


ഇതില്‍ ജീവിച് ഇതില്‍ മരിക്കണം എനിക്ക്.

എന്നായിരുന്നു ഈ ലഹരി ആദ്യമായി

എന്റെ സിരകളിലേക്ക് നീ പകര്‍ന്നുതന്നത്.

ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോള്‍??

അല്ല

നിന്റെ പ്രണയം എന്നെ അറിച്ചപോള്‍??

അല്ല

നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പങ്കുവച്ചപോള്‍??

അല്ല

അതോ??

നിന്റെ പ്രണയ ചുംബനം നെറ്റിതടത്തില്‍

ഏറ്റു വാങ്ങിയ ആ നിമിഷത്തിലോ??/?


അറിയില്ല, ഞാന്‍ പോലും  അറിയാതെ

ഞാന്‍ ഇതിനടിമയായി മാറി.

ഇനി ഇതില്ലാതെ ഒരു ജിവിതം എനിക്കില്ല.

വേറെ എങ്ങും കിട്ടാത്ത

നിന്നില്‍ മാത്രം കിട്ടുന്ന

ഈ ലഹരി

എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ ലഹരി

മരിക്കുവോളം എന്റെ സിരകളില്‍ നിറയട്ടെ

എന്താ ഇഷ്ടം ആയില്ലേ????

ഇവിടേ വരെ വന്നിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ പോകല്ലേ ???
ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടു പോകോ.
 
ഋതുക്കള്‍ © 2008. Template Design By: SkinCorner