മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളില്‍ തുടങ്ങി


മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങില്‍


അവസാനിക്കുമ്പോള്‍  നേടിയേടുത്ത 


ണ്ട്  അക്ഷരങ്ങള്‍ ഒന്നും അല്ലാ  എന്ന 


തിരിച്ചറിവ്  നേടിയേടുക്കാന്‍ 


മറന്ന മൂന്ന്  അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക്


ഇന്ന്  എന്നോട് പുഞ്ചം

4 comments:

ajith said...

ജനിമൃതികള്‍ക്കിടയില്‍..

Byju Narayan said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് സഗ്രഹത്തിന്റെ സുഖം അപാരം

Byju Narayan said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് സഗ്രഹത്തിന്റെ സുഖം അപാരം

സൗഗന്ധികം said...

നല്ല കവിത, വരികൾ

ശുഭാശംസകൾ....

Post a Comment

നന്ദി

എന്താ ഇഷ്ടം ആയില്ലേ????

ഇവിടേ വരെ വന്നിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ പോകല്ലേ ???
ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടു പോകോ.
 
ഋതുക്കള്‍ © 2008. Template Design By: SkinCorner